Okluzja

Okluzja Lubin

Okluzja to obszar stomatologii zajmujący się prawidłowymi relacjami ułożenia zębów szczęki (górnych) względem zębów żuchwy (dolnych).

Od wielu lat w naszej praktyce zajmujemy się diagnozowaniem choroby okluzyjnej oraz pomagamy w wyleczeniu tej dolegliwości.

Poprawne diagnozowanie wymaga doświadczenia oraz znajomości odpowiednich metod. Wszystkie objawy i dolegliwości choroby okluzyjnej są wynikiem nieprawidłowej wzajemnej relacji zębów górnych i dolnych.

Konsekwencją nieprawidłowości jest niepoprawne funkcjonowanie stawu skroniowo-żuchwowego oraz napięcie mięśni czaszki. Powoduje to m.in. występowanie częstego bólu głowy, a także prowadzi do destrukcji całego stawu skroniowo-żuchwowego.

 

Rożnego rodzaju nieprawidłowości okluzji mogą prowadzić do bardzo uciążliwych dolegliwości:

– zaciskanie zębów,
– zgrzytanie zębami,
– ścieranie zębów,
– ruszanie się zębów,
– szpary powstające między zębami,
– częste bóle głowy,
– napięcie i ból w mięśniach żuchwy,
– bruksizm,

a w konsekwencji nawet do utraty zębów.

Leczenie choroby okluzyjnej rozpoczynamy od diagnostyki polegającej na badaniu zębów, mięśni i stawów skroniowo-żuchwowych. Pobieramy wycisk szczęki i żuchwy, na podstawie którego budujemy następnie indywidualne modele i z pomocą artykulatora analizujemy relacje zachodzące pomiędzy zębami.

Dzięki przeprowadzanej diagnostyce w innowacyjnym systemie opracowanym przez prof. Gerbera możemy skutecznie:

– odbudować estetykę zębów,
– przywrócić prawidłowe gryzienie,
– zaprojektować trudne prace protetyczne,
– prawidłowo i skutecznie leczyć ortodontycznie,
– w prawidłowy sposób dokonać odbudowy protetycznej pacjenta z implantami,
– odbudować protetycznie pacjenta zgrzytającego,
– sprawdzić, dlaczego pacjent ma odkrywające się szyjki zębowe, ścierające się lub kruszące się zęby,

a także zaproponować właściwe leczenie wszystkich dolegliwości, które charakteryzują chorobę okluzyjną.

Prawidłowa diagnoza i odpowiednio dobrane skuteczne leczenie choroby okluzyjnej gwarantuje zachowanie zdrowych zębów na lata, natomiast niezdiagnozowana i nieleczona choroba okluzyjna potęguje występujące problemy, które z czasem będą pogłębiały dolegliwości.